Marca de garantia “Productes de l’Empordà”

La marca de garantia “Productes de l’Empordà” és gestionada pels Consells Comarcals del Baix i de l’Alt Empordà. Té la funció d’individualitzar, personalitzar i reconèixer els productes típics de l’Empordà.

Només poden utilitzar la marca i el seu logotip aquells productes produïts o elaborats, transformats i envasats en l’àmbit territorial de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, i segons les seves tradicions.

Les condicions que hauran de complir els productes que gaudeixin de la marca de garantia “Productes de l’Empordà” són les següents:

a) Presentar una garantia de qualitat, segons un reglament d’ús específic per a cada producte adherit a la marca.
b) Ser produïts o elaborats de la forma típica de l’Empordà.
c) Tenir un volum de producció suficient de manera que es puguin trobar correntment en el mercat català i que com a mínim puguin respondre a una demanda permanent als municipis de l’Empordà.

Els productes que recull la marca de garantia són l’arròs de Pals, la botifarra dolça, els brunyols de l’Empordà, la ceba de Figueres, la poma de relleno de Vilabertran, el recuit i la gamba de Palamós.

La informació sobre tots els productes i els productors corresponents es pot trobar en aquest enllaç.