PA AMB TOMATA

Aquest any fem el reconeixement al pa amb tomata com a producte gastronòmic